Obchodní podmínky

1.Všeobecná ustanovení

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí českým právním řádem a těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

2.Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

3.Objednání zboží

Zákazník prostřednictvím formuláře na internetových stránkách prodávajícího učiní objednávku zboží, která obsahuje druh zboží, jeho množství, cenu, jméno a kontaktní údaje kupujícího a místo dodání. Tato objednávka je návrhem kupní smlouvy a zákazník jejím podáním stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem, a souhlasí s nimi. Takto učiněnou objednávku potvrdí prodávající zákazníkovi e-mailem a to do 24 hodin od jejího obdržení. V případě, že objednané zboží není skladem, domluví prodávající se zákazníkem individuální termín dodání příp. navrhne dodání jiného adekvátního zboží.

4.Platební podmínky

Kupující uhradí prodávajícímu na základě obdržené výzvy k úhradě plnou částku za objednané zboží prostřednictvím bankovního převodu. Spolu s dodáním zboží, předá prodávající kupujícímu daňový doklad.

5. Dodací podmínky

Dle objednaného způsobu doručení, doručí prodávající kupujícímu objednané a zaplcené zboží. Dodací dobu prodávající upřesní v potvrzení objednávky spolu se zaslanou výzvou k úhradě daného zboží.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že jím objednané a zaplacené zboží bylo nevratně opracováno dle jeho požadavků, tím pádem je zboží pro další uplatnění znehodnoceno a nelze tudíž zboží vrátit. Kupující má možnost osobně navštívit vzorkovou prodejnu pro spatření reálných vzorků - dekorů - zboží a dále zkonzultovat potřebné rozměry pro následné úpravy jeho objednaného zboží s personálem prodejny, tak aby se předešlo případným chybám v objednávce.

7. Reklamační řád

Kupující je povinen si dodané zboží důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pokud jde o reklamace, tak kupující může oprávněnou reklamaci podat prostřednictvím e-mailu na adresu provozovatele: kuchyne(zavináč)kuchyne-maria.cz

8.Záruční podmínky

a) Záruční doba je 24 měsíců. Tato doba začíná dnem převzetí zboží.
b) Je-li závada odstranitelná, bude vada bezplatně odstraněna. V případě neodstranitelné vady bude zboží vyměněno na náklady prodávajícího.
c) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
- neodborné montáže, zacházení či obsluhy nebo použití zboží v rozporu se stanoveným technologickým postupem,
- používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci nebo jiného porušení technologické kázně,
- poškození zboží přírodními živly,
- poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s technologickými či jinými podmínkami uvedenými v dokumentaci,
- opotřebením po mez stanovenou zákonem.

9. Zákazník bere na vědomí předávní informací třetím stranám: Heureka.cz

10. Označení prodávajícího - provozovatele

 

Mária Pokorná, Kuchyňské studio MARIA
Podolská 1123/1a, Praha 4, 147 00
ev.č.žl.310004-153648
ič:71675558, dič: CZ7461047836

Adresa kamenného obchodu:
Branická 258/111, Praha 4, 147 00, tel.: 777057057

 

ZTQ4MG